Luisterkind is samenwerken in het kwadraat (artikel uit Spiegeldbeeld )

geplaatst in: Uncategorized | 0

december 2018 Spiegelbeeld | 55

Luisterkind is samenwerken in het kwadraat door Diana Van Beaumont

Pas wanneer we de mens als eigen persoon gaan waarnemen en gaan
accepteren dat ieder de antwoorden op elke willekeurige vraag in zichzelf heeft
zitten, kunnen we de hand reiken en de ander helpen op zijn of haar levenspad.
Luisterkindwerkers kijken en werken vanuit dat perspectief. Zij gaan niet uit van
hun eigen weten, zij gaan uit van de kracht van ieder mens met wie zij spreken.
Samenwerken is hierin het grote sleutelwoord.

Neem een willekeurig mens. Ieder mens heeft een eigen leven, een eigen manier van handelen, van vragen stellen, van werken, van zaken uitwerken.
Daarbij komt iedereen op zijn eigen manier ook de hobbels in het leven tegen. En daar is geen standaard handboek voor. Je kunt niet zeggen dat als iemand op een bepaalde
manier op iets reageert of handelt, dat er dan een standaard uitkomst is. Welke wegen er ook zijn, welke concrete problemen zich ook voordoen, er zijn soms ook situaties
waarbij men graag zou weten waarom iets niet lukt, waarom men stagneert, ziek wordt of zich ongelukkig voelt.

De gezondheidszorg leidt de mens en maakt de mens afhankelijk


De vraag naar de oorzaak van stagnatie, ziekte en dergelijke, geeft de mens aan dat hij het even niet meer weet. Het hoofd en het lichaam reageren wel. Beide beseffen dat het niet goed gaat, maar de vinger letterlijk op de zere plek leggen, lijkt maar niet te lukken. Wanneer de keuze valt op ondersteuning vanuit de gezondheidszorg, wordt er een scala aan standaardprocedures uitgevoerd. Eerst stap één. Dan door naar stap twee en zo verder. Alles lijkt vast te liggen in goed geordende mappen, boeken, protocollen, regels en wetten. Het aspect geld neemt hier een flinke plaats in. De mens wordt bij de hand genomen. De keuze wat de volgende stap is, wordt vaak door de behandelaar gemaakt.
Nagenoeg alles komt vanuit de beeldvorming van de behandelaar en diens eerder behaalde resultaten. Slaat de behandelingniet direct aan, dan gaan we door naar de volgende stap, en denvolgende en de volgende. De mens staat erbij, kijkt ernaar en
laat zich leiden. Ze stappen in molens die door anderen gedraaid worden, molens waar ze geen grip op hebben en waar ze soms lange tijd afhankelijk van zijn.


De mens mag het roer in eigen handen houden


Luisterkind draait deze rollen volledig om. Luisterkind vraagt. Luisterkind bepaalt niet, werkt niet naar eindbepalingen toe, laat de mens volledig het roer in eigen handen houden en heeft geen standaarden. Dat maakt dat de buitenstaander vaak wat vreemd tegen deze methode van werken aankijkt. Toch zien we door de jaren heen dat er gelukkig steeds meer besef komt dat de Luisterkind Methode de eerste stap is om te vernemen wat er daadwerkelijk bij de mens speelt. Dit los van welke buikgevoelens van ouders, handboeken, jarenlange studies van de zorgverlener of de uit de praktijk opgedane ervaringen van de docent.
De mens weet wat er speelt, maar door omstandigheden in het leven is er net een stap naast het pad gezet en kan hij of zij het niet meer zelf met het hoofd geregeld krijgen om weer terug te stappen. Hoe fijn is het dan dat er iemand is die je in rust de ruimte geeft om samen met jou te kijken hoe je zelf weer de voeten op het juiste pad krijgt. En dan ook nog op de manier zoals het jou het allerbeste past. We werken samen vanuit
de wetenschap dat degene met de hulpvraag zelf weet wat de oplossing is.

Op die diepere laag ligt de unieke basis van de mens


We kijken met de Luisterkind Methode naar de pure mens. We werken samen vanuit de wetenschap dat degene met de hulpvraag zelf weet wat de oplossing is. Hiervoor passeren we het hoofd van de ander en schakelen direct door naar een diepere laag van de mens. Het gevoel, de ziel, de innerlijke mens, net hoe je het zelf noemen wilt. Daar liggen alle antwoorden op alle vragen, op de probleemstukken, angsten en twijfels. Daar, op een diepere laag ligt de unieke basis van de mens, de rust, de zelfredzaamheid, de kwaliteit van het leven. Door omstandigheden is de mens dit even vergeten en wij maken de mens er weer bewust van.
We passeren het hoofd van de ander en schakelen direct door naar een diepere laag van de mens. We pretenderen met Luisterkind niet dat wij weten wat oorzaken zijn, of wat er nodig is om specifieke problemen te verhelpen. We werken juist samen met de mens in kwestie want die weet het wel, en wij helpen mee. Door deze instelling hoeven we als Luisterkindwerkers ook geen kennis van ziektebeelden, groeiontwikkelingen of diagnoses te hebben. Daar gaat het ons ook niet om. We willen de mens alleen de ruimte geven om vanuit die pure basis te vertellen wat er werkelijk aan de hand is, wat de oorzaak is van het disfunctioneren. Ongeacht hoe zich dat naar buiten toe laat zien.

Hoofd en hart mogen tijd krijgen om weer samen aan de slag te gaan.

We luisteren, stellen vragen en nemen de mens mee naar de kracht in zichzelf. We hebben hiervoor geen concrete afspraak op locatie nodig. Dat zou de mens alleen maar storen. Nieuwe omgeving, andere geluiden en geuren, wederom het verhaal vanuit het hoofd moeten vertellen tegen een wildvreemde persoon, reistijd, reiskosten. Het is niet nodig. Laat de mens in zijn of haar eigen omgeving, maak de belasting minimaal, geef
de ander de ruimte. We werken op afstand, in de energie. Niemand in onze praktijken en dus ook geen wachtkamers en strak afgebakende tijden in de agenda’s.
We werken vanuit een energielaag die tussen ons en de ander ontstaat en waarbij we toestemming krijgen om te luisteren, om de ander vragen te stellen en zo samen te kijken naar de problemen, de oorzaken en de oplossingen. Juist omdat we vanuit deze dieperliggende lagen contact hebben, kan het zijndat de boodschap, die van binnenuit gekomen is, het hoofd van de ontvanger nog niet raakt. Wat er verteld is, kan soms
maanden blijven liggen voor het hoofd accepteert wat er staat en er samen met het hart mee aan de slag wil. We weten niet op welk moment in het leven van de ander de Luisterkindafstemming binnenkomt. We weten niet in hoeverre de persoon ervoor openstaat om de boodschappen te kunnen lezen vanuit de eigen energie. Wij hebben het gesprek met de ander gevoerd, vragen gesteld, alles opgeschreven en naar de
ander gestuurd via de e-mail. Juist omdat alles op papier staat,geven we de ander de ruimte om hoofd en hart te laten werken. Dat kunnen wij als Luisterkindwerkers niet voor zedoen en ieder doet dat op eigen tijd en tempo.

We prikkelen met één afstemming het zelfoplossend vermogen van de mens

Dit is ook de reden waarom we bij de Luisterkind Methode maar één Luisterkind-afstemming hanteren. We hebben geen pakketten, geen lijn van minimaal vijf sessies, geen intake en eindrapporten. We halen zoveel mogelijk uit het ene contactmoment, zodat de mens ermee aan de slag kan wanneer dat het hem of haar schikt. We zien daarbij hoe het zelfoplossend vermogen van de mens in werking wordt gezet.
We laten de Luisterkind-afstemming volledig bij de ander, zodat die zelf kan zien welk stukje van de afstemming op dat moment past en uitgewerkt kan worden. We horen geregeld dat die ene Luisterkind-afstemming wel een jaar of soms wel langer meegaat. Iedere keer worden er nieuwe inzichten uitgehaald, stappen gezet, oplossingen doorgevoerd en worden er nieuwe resultaten geboekt. De mens mag investeren.
Investeren in datgene wat hij of zij tijdens de afstemming aangegeven heeft wat er nodig is om weer gelukkig te worden, op welk vlak in het leven dan ook.


Regulier en alternatief kunnen gericht doorpakken na een Luisterkind-afstemming


Door deze manier van werken kan de mens alles met ons bespreken. Ongeacht de klacht, de diagnose, het labeltje,de pijn, alle onderwerpen mogen tijdens een Luisterkindafstemming aan bod komen. Juist door deze enorme ruimte ontstaat er de mogelijkheid dat ouders, familieleden, de reguliere- of alternatieve zorg of onderwijs een aanvullende dienst kunnen leveren. Juist door deze pure eerste informatie van de mens kan er heel gericht ingezet worden met andere disciplines. Geen langdurig onderzoek waarbij vastgesteld moet gaan worden wat de onderliggende basis is van het
probleem, nee direct helder op papier wat er schort zodat er concreet kan worden doorgepakt. Minder belasting voor demens in kwestie en sneller doorpakken met meer nieuweklanten, terugdringen van de wachtlijsten en minderfinanciële druk voor de grote instanties. Op deze manier werkt Luisterkind niet alleen samen met de mens in kwestie, maar ook met de directe omgeving, zorg en onderwijs. Vanuit het oogpunt van Luisterkind is deze methode inzetbaar op ieder mens van iedere leeftijd. Jong en oud, pasgeboren of bejaard. Juist omdat we het hoofd en de letterlijke spraak passeren, maar doorpakken op een diepere laag waarbij we daar vernemen wat er schort, wordt deze methode ook met grote regelmaat ingezet bij mensen met een verstandelijke beperking, mensen in coma of mensen met dementie. Ook zij kunnen op deze manier aangeven wat ze graag willen, wat minder fijn is en ook wat goed gaat en waar ze blij van worden.

Luisterkind is samenwerken met iedereen

Tijdens een Luisterkind-afstemming gaan we niet alleen op zoek naar de oorzaak, maar luisteren we ook naar de handvatten, de route die de ander wil volgen om zich beter te gaan voelen. Hierbij wordt aansluitend aan de afstemming inzet gevraagd. Inzet van de persoon op wie is afgestemd, of inzet van mensen die de persoon in zijn of haar afstemming heeft aangegeven. Dit kunnen gezinsleden zijn maar ook mensen in de directe omgeving zoals de meester op school, begeleiders, opa’s en oma’s, collega’s op het werk of familieleden. We proberen tijdens de afstemming zoveel mogelijk samen met de ander het probleem te keren. Er is dan direct resultaat zichtbaar. Toch blijven er nagenoeg altijd punten van aandacht over, simpelweg omdat die meer aandacht vragen of een langer tijdsbestek in beslag nemen. Wordt er verder niets met die punten gedaan, dan is een terugval niet uitgesloten. Ook hier wordt weer samenwerking gevraagd. De Luisterkindwerker kan het niet alleen en wil het ook niet alleen. Het is de eerste pure informatie waarop alles aansluitend ingezet kan worden. En of de mens het vanuit daar verder oppakt of nog verdere ondersteuning vraagt, dat is de volgende stap. De eerste stap is zien wat er gaande is en horen wat er nodig is


Luisterkind past bij alles en iedereen

We zien dat de Luisterkind-afstemmingen met grote regelmaat meegenomen worden naar scholen, naar zorginstanties, naar praktijken en instellingen. Hoeveel duidelijker wil je het nog hebben, als de mens in een Luisterkind-afstemming al concreet heeft aangegeven wat er schort en wat er voor nodig is om het probleem te verhelpen? We zien ongekend veel positieve resultaten op enorm veel diverse problemen en vraagstukken. Of het nu gaat om slecht slapen, concentratieproblemen, angsten, onzekerheid, bedplassen, slecht eten, werkgerelateerde problemen, asociaal gedrag, dyslexie, eetstoornissen, lichamelijke ongemakken, verstoorde thuissituaties, verlegenheid, hooikoorts, eczeem of wat dan ook, Luisterkind kan en past bij alles en iedereen. Sinds 2012 heb ik een opleiding tot Luisterkindwerker opgestart, omdat ik meer mensen wil hebben die vanuit deze methode, die openheid, die puurheid naar de ander kunnen luisteren, die begrijpen hoe het werkt. Ik ontdekte dat de Luisterkind Methode door iedereen te leren is. We kunnen zo op deze manier met elkaar veel mensen een helpende hand bieden om het geluk weer terug te vinden. Om weer fijner in het leven te staan. Als Luisterkind daarin kan samenwerken met de ander dan zijn we met elkaar goed op weg. Op weg naar een fijner leven voor iedereen. En als de mens dat even niet meer alleen lukt, laat ons als Luisterkindwerkers dan die hand bieden, zodat de ander het aansluitend weer goed zelf kan voortzetten.